dijous, 11 de desembre de 2008

Cervell mamíferDARPA (Agència de Defensa per a Projectes Avançats de l'exèrcit americà), està impulsant un nou sistema que permetrà crear sistemes que reaccionin com mamífers simples anomenat SyNAPSE (Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics). El projecte vol crear sistemes de microxips neuronals capaços de dirigir un robot amb les mateixes capacitats que té un gat per interpretar el seu entorn. Així, podrien actuar al món real i interactuar amb tot el que es vagin trobant. El projecte té una durada aproximada de 6 anys i estarà composat per 5 etapes.


Fins al dia d'avui, la informàtica i la IA basada en xarxes neuronals s'ha desenvolupat a partir de situacions preestablertes amb unes regles marcades on el sistema pot aprendre a sortir-se'n sense complicacions i fins i tot a vegades millor que una persona. Però lo important d'aquest descobriment és, que vol acostar la tecnologia a la biologia. Vol generar un cervell autònom, que automàticament aprengui i sigui capaç d'adaptar-se al medi segons el que ha viscut. Es vol aplicar a la tecnologia el que la biologia sempre ha fet bé. 

Ara que la neurociència està tant avançada, es preveu que podran construir-se nanoxips amb 10 mil milions de sinapsis i 1 milió de neurones per centrímete quadrat. Talment un cervell petit. 

I pels que encara estiguin dubtosos de tal proesa, només dir que IBM ja ha demostrat en temps real a escala d'un mamífer petit el correcte funcionament dels algoritmes de computació cognitiva gràcies a la potència del supercomputador BlueGene. 

Només restarà que matemàtics i científics acabin d'experimentar amb diverses hipòtesis matemàtiques de la funció i estructura el cervell, per poder començar a construir els micro i macro circuits computacionals centrals del cervell digital.

1 comentari: